Tips bij inschrijving werkgever

Tips voor een goede voorbereiding om een sollicitant te interviewen en te komen tot een beter afgewogen match

Wees als werkgever bewust van uw eigen waarden

Voorbeelden van waarden zijn gezelligheid, hulpvaardigheid, collegialiteit, rust, integriteit, ambitie, persoonlijke ontwikkeling. Deze persoonlijke waarden zijn heel belangrijk. Onbewust vormen ze vaak het uitgangspunt voor de manier waarop u werkt en naar de werkelijkheid kijkt.

Onderzoek wat de waarden zijn van (potentiële) medewerkers

Waar gaan ze voor? Zijn ze ambitieus en zoeken ze extra uitdaging? Of kiezen ze juist voor een goede balans tussen werk en privé en zoeken ze een werkomgeving met veel rust en stabiliteit? Hebben ze behoefte aan autonomie of juist aan samenwerking en overleg?

Bekijk de waarden en behoeftes van medewerkers

Passen die bij die van u als werkgever, en bij de ontwikkelingen binnen de praktijk? Kijk ook wat uw irritaties zijn wat betreft karaktereigenschappen. Voortvarende types kunnen soms doorschieten in drammerigheid of snel ongeduldig worden. Perfectionisten kunnen verzanden in pietluttigheid en daadkracht.

Breng al deze factoren samen in kaart

Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Benoem ze tijdens een (sollicitatie)gesprek en kijk in hoeverre het mogelijk is om verschillen in karakter en werkwijze te overbruggen. Soms blijkt een kandidaat met minder goede papieren toch beter binnen het team te passen dan een iemand met een klinkend CV.

De sfeer waarin het gesprek plaatsvindt

Doordat een interviewer zich kwetsbaar opstelt, nodigt deze de sollicitant uit om dit ook te doen. De sollicitant kan zo meer van zichzelf laten zien.

Jobs Square heeft ervaren consultants om dit voor u uit te voeren of u hierin te adviseren of ondersteunen. Ook voor het hanteren van de Star-methodiek in sollicitatiegesprekken. Wij bieden de dienst selectie aan als een optie. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Scroll naar boven